Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Phyllodoce caerulea (L.) Bab.

 
Ericaceae 96 50 Παρατηρήσεις
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea

Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don

 
Ericaceae 71 66 Παρατηρήσεις
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis