Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Pieris formosa (Wall.) D. Don LC

 
Ericaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Pieris formosa
Pieris formosa
Pieris formosa

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don LC

 
Ericaceae 793 657 Παρατηρήσεις
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica