Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Pistacia atlantica Desf. NT

 
Anacardiaceae 142 101 Παρατηρήσεις
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica

Pistacia chinensis Bunge LC

 
Anacardiaceae 70 57 Παρατηρήσεις
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis

Pistacia lentiscus L. LC

Μαστίχα
Anacardiaceae 6.046 4.761 Παρατηρήσεις
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus

Pistacia terebinthus L. LC

Τερέβινθος
Anacardiaceae 2.911 2.109 Παρατηρήσεις
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus

Pistacia vera L. NT

Φιστικιά
Anacardiaceae 250 179 Παρατηρήσεις
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera