Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

Πλάτανος του Λονδίνου
4 3 Παρατηρήσεις
Platanaceae
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Platanus orientalis L.DD
Ανεπαρκή δεδομένα

Ανατολικός πλάτανος
3.294 2.441 Παρατηρήσεις
Platanaceae
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis

Platanus spp.

 
1 1 Παρατήρηση
Platanaceae
Platanus spp.