Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Platanus orientalis L. DD

Ανατολικός πλάτανος
Platanaceae 1.237 904 Παρατηρήσεις
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis