Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Plukenetia volubilis L.

 
Euphorbiaceae 30 12 Παρατηρήσεις
Plukenetia volubilis
Plukenetia volubilis
Plukenetia volubilis
Plukenetia volubilis