Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz LC

 
Fabaceae 13 7 Παρατηρήσεις
Prosopis chilensis
Prosopis chilensis
Prosopis chilensis
Prosopis chilensis