Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Roemeria refracta DC.

 
Papaveraceae 3 3 Παρατηρήσεις
Roemeria refracta
Roemeria refracta
Roemeria refracta