Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Roscoea purpurea Sm.

 
Zingiberaceae 14 9 Παρατηρήσεις
Roscoea purpurea
Roscoea purpurea
Roscoea purpurea
Roscoea purpurea