Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Sambucus canadensis L.

 
Adoxaceae 122 83 Παρατηρήσεις
Sambucus canadensis
Sambucus canadensis
Sambucus canadensis
Sambucus canadensis

Sambucus racemosa L. LC

 
Adoxaceae 4.022 3.097 Παρατηρήσεις
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa
Sambucus racemosa