Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 58 27 Παρατηρήσεις
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea