Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

Στερνμπέργκια η κίτρινη
Amaryllidaceae 2.121 1.778 Παρατηρήσεις
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea