Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

Κρόκος
Amaryllidaceae 1.514 1.264 Παρατηρήσεις
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea