Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Tabebuia heterophylla (DC.) Britton LC

 
Bignoniaceae 228 156 Παρατηρήσεις
Tabebuia heterophylla
Tabebuia heterophylla
Tabebuia heterophylla
Tabebuia heterophylla

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. LC

 
Bignoniaceae 289 186 Παρατηρήσεις
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea