Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Triadica sebifera (L.) Small LC

 
Euphorbiaceae 359 281 Παρατηρήσεις
Triadica sebifera
Triadica sebifera
Triadica sebifera
Triadica sebifera