Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Trichilia dregeana Sond. LC

 
Meliaceae 130 61 Παρατηρήσεις
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana