Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens