Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 48 22 Παρατηρήσεις
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens