Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Viburnum betulifolium Batalin LC

 
Adoxaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Viburnum betulifolium
Viburnum betulifolium
Viburnum betulifolium
Viburnum betulifolium

Viburnum dentatum L.

 
Adoxaceae 305 237 Παρατηρήσεις
Viburnum dentatum
Viburnum dentatum
Viburnum dentatum
Viburnum dentatum

Viburnum dilatatum Thunb.

 
Adoxaceae 37 31 Παρατηρήσεις
Viburnum dilatatum
Viburnum dilatatum
Viburnum dilatatum
Viburnum dilatatum

Viburnum farreri Stearn

 
Adoxaceae 2.083 1.658 Παρατηρήσεις
Viburnum farreri
Viburnum farreri
Viburnum farreri
Viburnum farreri

Viburnum grandiflorum Wall. ex DC.

 
Adoxaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Viburnum grandiflorum
Viburnum grandiflorum
Viburnum grandiflorum

Viburnum lantana L.

 
Adoxaceae 8.119 6.236 Παρατηρήσεις
Viburnum lantana
Viburnum lantana
Viburnum lantana
Viburnum lantana

Viburnum lentago L. LC

 
Adoxaceae 125 92 Παρατηρήσεις
Viburnum lentago
Viburnum lentago
Viburnum lentago
Viburnum lentago

Viburnum macrocephalum Fortune

 
Adoxaceae 53 40 Παρατηρήσεις
Viburnum macrocephalum
Viburnum macrocephalum
Viburnum macrocephalum
Viburnum macrocephalum

Viburnum odoratissimum Ker Gawl. LC

 
Adoxaceae 110 71 Παρατηρήσεις
Viburnum odoratissimum
Viburnum odoratissimum
Viburnum odoratissimum
Viburnum odoratissimum

Viburnum opulus L.

 
Adoxaceae 13.290 10.575 Παρατηρήσεις
Viburnum opulus
Viburnum opulus
Viburnum opulus
Viburnum opulus

Viburnum plicatum Thunb.

 
Adoxaceae 1.486 1.163 Παρατηρήσεις
Viburnum plicatum
Viburnum plicatum
Viburnum plicatum
Viburnum plicatum

Viburnum prunifolium L. LC

 
Adoxaceae 199 159 Παρατηρήσεις
Viburnum prunifolium
Viburnum prunifolium
Viburnum prunifolium
Viburnum prunifolium

Viburnum rhytidophyllum Hemsl.

 
Adoxaceae 874 703 Παρατηρήσεις
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum rhytidophyllum

Viburnum rufidulum Raf. LC

 
Adoxaceae 195 141 Παρατηρήσεις
Viburnum rufidulum
Viburnum rufidulum
Viburnum rufidulum
Viburnum rufidulum

Viburnum sieboldii Miq.

 
Adoxaceae 21 17 Παρατηρήσεις
Viburnum sieboldii
Viburnum sieboldii
Viburnum sieboldii
Viburnum sieboldii

Viburnum tinus L. LC

Βιβούρνο το κοινό
Adoxaceae 12.706 9.881 Παρατηρήσεις
Viburnum tinus
Viburnum tinus
Viburnum tinus
Viburnum tinus