Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Vinca major L.

Vinga
Apocynaceae 9.174 7.964 Παρατηρήσεις
Vinca major
Vinca major
Vinca major
Vinca major

Vinca minor L.

 
Apocynaceae 8.317 7.375 Παρατηρήσεις
Vinca minor
Vinca minor
Vinca minor
Vinca minor