Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Adoxaceae

Adoxaceae

30.516 23.622 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae

Amaranthaceae

39.190 29.998 Παρατηρήσεις
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

22.958 18.820 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

121.635 89.834 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

10.460 9.201 Παρατηρήσεις
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

11.392 9.211 Παρατηρήσεις
Araceae

Araceae

19.667 17.333 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

24.894 21.207 Παρατηρήσεις
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

3.192 2.207 Παρατηρήσεις
Asparagaceae

Asparagaceae

60.551 51.581 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

511.967 395.189 Παρατηρήσεις
Balsaminaceae

Balsaminaceae

15.653 12.390 Παρατηρήσεις
Betulaceae

Betulaceae

14.649 11.625 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

95.395 76.527 Παρατηρήσεις
Brassicaceae

Brassicaceae

141.781 105.100 Παρατηρήσεις
Campanulaceae

Campanulaceae

18.711 14.374 Παρατηρήσεις
Cannabaceae

Cannabaceae

7.189 5.773 Παρατηρήσεις
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

65.865 50.996 Παρατηρήσεις
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

105.380 82.345 Παρατηρήσεις
Cistaceae

Cistaceae

1.951 1.261 Παρατηρήσεις
Convolvulaceae

Convolvulaceae

25.563 20.542 Παρατηρήσεις
Cornaceae

Cornaceae

20.507 16.174 Παρατηρήσεις
Crassulaceae

Crassulaceae

32.988 26.949 Παρατηρήσεις
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

13.720 10.250 Παρατηρήσεις
Cyperaceae

Cyperaceae

9.682 6.793 Παρατηρήσεις
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

5.142 4.188 Παρατηρήσεις
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

3.774 2.874 Παρατηρήσεις
Equisetaceae

Equisetaceae

11.089 9.284 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

46.702 36.914 Παρατηρήσεις
Fabaceae

Fabaceae

193.420 148.685 Παρατηρήσεις
Fagaceae

Fagaceae

46.159 35.652 Παρατηρήσεις
Gentianaceae

Gentianaceae

8.618 6.376 Παρατηρήσεις
Geraniaceae

Geraniaceae

60.928 46.626 Παρατηρήσεις
Grossulariaceae

Grossulariaceae

4.133 3.267 Παρατηρήσεις
Hypericaceae

Hypericaceae

15.532 12.493 Παρατηρήσεις
Iridaceae

Iridaceae

13.597 11.316 Παρατηρήσεις
Juglandaceae

Juglandaceae

13.968 10.715 Παρατηρήσεις
Juncaceae

Juncaceae

4.437 3.289 Παρατηρήσεις
Lamiaceae

Lamiaceae

207.101 165.675 Παρατηρήσεις
Liliaceae

Liliaceae

12.288 10.077 Παρατηρήσεις
Linaceae

Linaceae

4.519 3.517 Παρατηρήσεις
Lythraceae

Lythraceae

19.493 15.473 Παρατηρήσεις
Malvaceae

Malvaceae

51.138 40.174 Παρατηρήσεις
Molluginaceae

Molluginaceae

323 157 Παρατηρήσεις
Montiaceae

Montiaceae

2.274 1.920 Παρατηρήσεις
Oleaceae

Oleaceae

17.887 13.744 Παρατηρήσεις
Onagraceae

Onagraceae

43.773 33.533 Παρατηρήσεις
Orchidaceae

Orchidaceae

20.102 16.568 Παρατηρήσεις
Orobanchaceae

Orobanchaceae

16.881 12.510 Παρατηρήσεις
Oxalidaceae

Oxalidaceae

21.836 17.898 Παρατηρήσεις
Loading...