Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Adoxaceae

Adoxaceae

24.774 19.302 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae

Amaranthaceae

27.710 20.965 Παρατηρήσεις
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

17.635 14.434 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

96.370 71.546 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

8.370 7.421 Παρατηρήσεις
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

8.835 7.207 Παρατηρήσεις
Araceae

Araceae

15.057 13.388 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

20.718 17.789 Παρατηρήσεις
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

2.574 1.766 Παρατηρήσεις
Asparagaceae

Asparagaceae

46.491 39.775 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

403.083 312.405 Παρατηρήσεις
Balsaminaceae

Balsaminaceae

12.322 9.884 Παρατηρήσεις
Betulaceae

Betulaceae

11.447 9.095 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

74.748 60.242 Παρατηρήσεις
Brassicaceae

Brassicaceae

106.643 79.416 Παρατηρήσεις
Campanulaceae

Campanulaceae

14.649 11.266 Παρατηρήσεις
Cannabaceae

Cannabaceae

5.191 4.186 Παρατηρήσεις
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

51.599 40.192 Παρατηρήσεις
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

83.852 65.992 Παρατηρήσεις
Cistaceae

Cistaceae

1.635 1.050 Παρατηρήσεις
Convolvulaceae

Convolvulaceae

19.789 16.048 Παρατηρήσεις
Cornaceae

Cornaceae

15.828 12.466 Παρατηρήσεις
Crassulaceae

Crassulaceae

26.251 21.481 Παρατηρήσεις
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

10.833 8.178 Παρατηρήσεις
Cyperaceae

Cyperaceae

7.005 4.899 Παρατηρήσεις
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

4.220 3.475 Παρατηρήσεις
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

3.003 2.288 Παρατηρήσεις
Equisetaceae

Equisetaceae

8.190 6.917 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

36.195 28.776 Παρατηρήσεις
Fabaceae

Fabaceae

150.934 115.503 Παρατηρήσεις
Fagaceae

Fagaceae

35.194 27.330 Παρατηρήσεις
Gentianaceae

Gentianaceae

6.894 5.114 Παρατηρήσεις
Geraniaceae

Geraniaceae

49.062 37.900 Παρατηρήσεις
Grossulariaceae

Grossulariaceae

3.157 2.522 Παρατηρήσεις
Hypericaceae

Hypericaceae

14.536 11.750 Παρατηρήσεις
Iridaceae

Iridaceae

10.480 8.768 Παρατηρήσεις
Juglandaceae

Juglandaceae

10.010 7.593 Παρατηρήσεις
Juncaceae

Juncaceae

3.333 2.456 Παρατηρήσεις
Lamiaceae

Lamiaceae

164.135 132.173 Παρατηρήσεις
Liliaceae

Liliaceae

8.785 7.151 Παρατηρήσεις
Linaceae

Linaceae

3.922 3.022 Παρατηρήσεις
Lythraceae

Lythraceae

15.407 12.301 Παρατηρήσεις
Malvaceae

Malvaceae

40.618 32.173 Παρατηρήσεις
Molluginaceae

Molluginaceae

235 107 Παρατηρήσεις
Montiaceae

Montiaceae

1.884 1.620 Παρατηρήσεις
Oleaceae

Oleaceae

14.234 10.889 Παρατηρήσεις
Onagraceae

Onagraceae

33.505 25.627 Παρατηρήσεις
Orchidaceae

Orchidaceae

16.104 13.238 Παρατηρήσεις
Orobanchaceae

Orobanchaceae

13.395 9.864 Παρατηρήσεις
Oxalidaceae

Oxalidaceae

16.843 14.029 Παρατηρήσεις
Loading...