Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της ΕυρώπηςΕξερεύνηση

Adoxaceae

Adoxaceae

35.797 27.567 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae

Amaranthaceae

50.588 38.834 Παρατηρήσεις
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

31.511 25.927 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

152.460 112.314 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

13.506 11.805 Παρατηρήσεις
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

14.850 11.857 Παρατηρήσεις
Araceae

Araceae

25.463 22.393 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

29.023 24.470 Παρατηρήσεις
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

4.001 2.783 Παρατηρήσεις
Asparagaceae

Asparagaceae

78.614 66.958 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

647.255 495.346 Παρατηρήσεις
Balsaminaceae

Balsaminaceae

19.657 15.567 Παρατηρήσεις
Betulaceae

Betulaceae

19.235 15.161 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

118.659 95.199 Παρατηρήσεις
Brassicaceae

Brassicaceae

188.082 139.226 Παρατηρήσεις
Campanulaceae

Campanulaceae

24.278 18.605 Παρατηρήσεις
Cannabaceae

Cannabaceae

9.194 7.373 Παρατηρήσεις
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

79.129 61.149 Παρατηρήσεις
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

132.481 102.907 Παρατηρήσεις
Cistaceae

Cistaceae

2.464 1.628 Παρατηρήσεις
Convolvulaceae

Convolvulaceae

31.420 25.177 Παρατηρήσεις
Cornaceae

Cornaceae

25.725 20.285 Παρατηρήσεις
Crassulaceae

Crassulaceae

38.643 31.535 Παρατηρήσεις
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

16.841 12.576 Παρατηρήσεις
Cyperaceae

Cyperaceae

12.904 9.105 Παρατηρήσεις
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

6.273 5.020 Παρατηρήσεις
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

4.961 3.782 Παρατηρήσεις
Equisetaceae

Equisetaceae

13.986 11.660 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

62.740 49.415 Παρατηρήσεις
Fabaceae

Fabaceae

240.603 183.677 Παρατηρήσεις
Fagaceae

Fagaceae

57.779 44.494 Παρατηρήσεις
Gentianaceae

Gentianaceae

10.476 7.783 Παρατηρήσεις
Geraniaceae

Geraniaceae

82.213 62.227 Παρατηρήσεις
Grossulariaceae

Grossulariaceae

5.129 4.030 Παρατηρήσεις
Hypericaceae

Hypericaceae

17.433 13.887 Παρατηρήσεις
Iridaceae

Iridaceae

17.143 14.226 Παρατηρήσεις
Juglandaceae

Juglandaceae

17.405 13.417 Παρατηρήσεις
Juncaceae

Juncaceae

5.918 4.337 Παρατηρήσεις
Lamiaceae

Lamiaceae

261.646 208.032 Παρατηρήσεις
Liliaceae

Liliaceae

16.480 13.529 Παρατηρήσεις
Linaceae

Linaceae

5.986 4.579 Παρατηρήσεις
Lythraceae

Lythraceae

24.232 19.213 Παρατηρήσεις
Malvaceae

Malvaceae

62.183 48.691 Παρατηρήσεις
Molluginaceae

Molluginaceae

107 42 Παρατηρήσεις
Montiaceae

Montiaceae

3.208 2.711 Παρατηρήσεις
Oleaceae

Oleaceae

22.253 17.144 Παρατηρήσεις
Onagraceae

Onagraceae

55.737 42.624 Παρατηρήσεις
Orchidaceae

Orchidaceae

25.423 21.031 Παρατηρήσεις
Orobanchaceae

Orobanchaceae

20.238 15.237 Παρατηρήσεις
Oxalidaceae

Oxalidaceae

28.389 23.184 Παρατηρήσεις
Loading...