Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της ΕυρώπηςΕξερεύνηση

Amaranthus

Amaranthus

20.480 15.751 Παρατηρήσεις
9 είδος
Atriplex

Atriplex

3.944 2.690 Παρατηρήσεις
7 είδος
Bassia

Bassia

605 375 Παρατηρήσεις
3 είδος
Beta

Beta

9.185 7.585 Παρατηρήσεις
1 είδη
Blitum

Blitum

325 243 Παρατηρήσεις
3 είδος
Chenopodiastrum

Chenopodiastrum

507 390 Παρατηρήσεις
1 είδη
Chenopodium

Chenopodium

17.481 13.592 Παρατηρήσεις
4 είδος
Corispermum

Corispermum

103 46 Παρατηρήσεις
1 είδη
Cycloloma

Cycloloma

60 16 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dysphania

Dysphania

1.510 1.002 Παρατηρήσεις
4 είδος
Polycnemum

Polycnemum

83 44 Παρατηρήσεις
2 είδος