Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της ΕυρώπηςΕξερεύνηση

Anchusa

Anchusa

4.866 3.703 Παρατηρήσεις
3 είδος
Asperugo

Asperugo

354 234 Παρατηρήσεις
1 είδη
Borago

Borago

17.722 15.182 Παρατηρήσεις
1 είδη
Buglossoides

Buglossoides

4.794 3.631 Παρατηρήσεις
3 είδος
Cerinthe

Cerinthe

2.218 1.637 Παρατηρήσεις
2 είδος
Cynoglossum

Cynoglossum

5.856 4.178 Παρατηρήσεις
2 είδος
Echium

Echium

37.124 30.268 Παρατηρήσεις
3 είδος
Heliotropium

Heliotropium

4.838 3.479 Παρατηρήσεις
1 είδη
Lappula

Lappula

206 143 Παρατηρήσεις
1 είδη
Lycopsis

Lycopsis

2.262 1.521 Παρατηρήσεις
1 είδη
Myosotis

Myosotis

5.325 3.962 Παρατηρήσεις
5 είδος
Neatostema

Neatostema

291 151 Παρατηρήσεις
1 είδη
Nonea

Nonea

53 25 Παρατηρήσεις
1 είδη
Omphalodes

Omphalodes

113 62 Παρατηρήσεις
1 είδη
Phacelia

Phacelia

15.104 12.912 Παρατηρήσεις
1 είδη
Symphytum

Symphytum

17.478 14.069 Παρατηρήσεις
1 είδη