Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Agrimonia

Agrimonia

10.453 7.518 Παρατηρήσεις
είδος 1
Alchemilla

Alchemilla

1.514 1.134 Παρατηρήσεις
είδος 1
Aphanes

Aphanes

445 365 Παρατηρήσεις
είδος 4
Argentina

Argentina

4.291 3.603 Παρατηρήσεις
είδος 1
Crataegus

Crataegus

24.141 18.781 Παρατηρήσεις
είδος 1
Filipendula

Filipendula

11.130 8.547 Παρατηρήσεις
είδος 1
Fragaria

Fragaria

10.723 8.987 Παρατηρήσεις
είδος 1
Geum

Geum

13.536 10.124 Παρατηρήσεις
είδος 1
Physocarpus

Physocarpus

4.190 3.271 Παρατηρήσεις
είδος 1
Potentilla

Potentilla

18.001 14.193 Παρατηρήσεις
είδος 5
Poterium

Poterium

41 30 Παρατηρήσεις
είδος 1
Prunus

Prunus

36.170 28.163 Παρατηρήσεις
είδος 2
Rosa

Rosa

20.894 16.549 Παρατηρήσεις
είδος 1
Rubus

Rubus

8.740 6.561 Παρατηρήσεις
είδος 2
Sanguisorba

Sanguisorba

3.047 2.451 Παρατηρήσεις
είδος 1
Sorbus

Sorbus

17.376 13.827 Παρατηρήσεις
είδος 1