Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Aegopodium podagraria L.

Αιγοπόδιο το ποδάγριο
Apiaceae 10.434 8.315 Παρατηρήσεις
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

Αίθουσα η κυνάπιος
Apiaceae 1.628 1.108 Παρατηρήσεις
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Ammi majus L.

 
Apiaceae 1.643 1.176 Παρατηρήσεις
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. LC

 
Apiaceae 51 20 Παρατηρήσεις
Ammoides pusilla
Ammoides pusilla
Ammoides pusilla
Ammoides pusilla

Anethum graveolens L.

Άνηθος
Apiaceae 2.274 1.884 Παρατηρήσεις
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 8.842 6.049 Παρατηρήσεις
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris

Anthriscus caucalis M.Bieb.

 
Apiaceae 1.268 850 Παρατηρήσεις
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Μυρώνι
Apiaceae 2.102 1.709 Παρατηρήσεις
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

 
Apiaceae 17.682 12.823 Παρατηρήσεις
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris

Bifora radians M.Bieb.

 
Apiaceae 151 89 Παρατηρήσεις
Bifora radians
Bifora radians
Bifora radians
Bifora radians

Bunium bulbocastanum L. LC

Βούνιον το βολβοκάστανον
Apiaceae 100 59 Παρατηρήσεις
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum

Bunium pachypodum P.W.Ball

 
Apiaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum

Bupleurum baldense Turra

 
Apiaceae 233 120 Παρατηρήσεις
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense

Bupleurum gerardi All.

 
Apiaceae 1 1 Παρατήρηση
Bupleurum gerardi

Bupleurum lancifolium Hornem.

 
Apiaceae 26 17 Παρατηρήσεις
Bupleurum lancifolium
Bupleurum lancifolium
Bupleurum lancifolium
Bupleurum lancifolium

Bupleurum praealtum L.

 
Apiaceae 136 58 Παρατηρήσεις
Bupleurum praealtum
Bupleurum praealtum
Bupleurum praealtum
Bupleurum praealtum

Bupleurum rotundifolium L.

 
Apiaceae 441 300 Παρατηρήσεις
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium

Bupleurum semicompositum L.

 
Apiaceae 43 22 Παρατηρήσεις
Bupleurum semicompositum
Bupleurum semicompositum
Bupleurum semicompositum
Bupleurum semicompositum

Bupleurum subovatum Link ex Spreng.

 
Apiaceae 72 22 Παρατηρήσεις
Bupleurum subovatum
Bupleurum subovatum
Bupleurum subovatum
Bupleurum subovatum

Bupleurum tenuissimum L.

 
Apiaceae 86 22 Παρατηρήσεις
Bupleurum tenuissimum
Bupleurum tenuissimum
Bupleurum tenuissimum
Bupleurum tenuissimum

Caucalis platycarpos L.

 
Apiaceae 390 223 Παρατηρήσεις
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos

Chaerophyllum temulum L.

 
Apiaceae 4.803 3.162 Παρατηρήσεις
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum

Conium maculatum L.

Κώνειον το στικτόν
Apiaceae 7.066 5.420 Παρατηρήσεις
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum

Conopodium majus (Gouan) Loret

 
Apiaceae 1.561 999 Παρατηρήσεις
Conopodium majus
Conopodium majus
Conopodium majus
Conopodium majus

Coriandrum sativum L.

Koliantro
Apiaceae 2.887 2.454 Παρατηρήσεις
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum

Daucus aureus Desf. LC

 
Apiaceae 3 1 Παρατήρηση
Daucus aureus
Daucus aureus
Daucus aureus

Daucus carota L. LC

Άγριο καρότο
Apiaceae 23.335 18.053 Παρατηρήσεις
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota

Daucus muricatus (L.) L. LC

 
Apiaceae 113 57 Παρατηρήσεις
Daucus muricatus
Daucus muricatus
Daucus muricatus
Daucus muricatus

Eryngium campestre L.

Ερύγγιο το πεδινό, Μοσχάγκαθο
Apiaceae 4.901 3.817 Παρατηρήσεις
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Eryngium campestre

Falcaria vulgaris Bernh.

 
Apiaceae 853 604 Παρατηρήσεις
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris

Foeniculum vulgare Mill.

Μάραθο
Apiaceae 9.940 8.042 Παρατηρήσεις
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Heracleum sphondylium L.

 
Apiaceae 19.288 13.900 Παρατηρήσεις
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

 
Apiaceae 1.877 1.421 Παρατηρήσεις
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora

Pastinaca sativa L.

Παστινάκη η εδώδιμος
Apiaceae 5.978 4.072 Παρατηρήσεις
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa

Ridolfia segetum (L.) Moris

 
Apiaceae 131 57 Παρατηρήσεις
Ridolfia segetum
Ridolfia segetum
Ridolfia segetum
Ridolfia segetum

Scandix australis L.

 
Apiaceae 55 32 Παρατηρήσεις
Scandix australis
Scandix australis
Scandix australis
Scandix australis

Scandix pecten-veneris L.

 
Apiaceae 2.304 1.613 Παρατηρήσεις
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris

Seseli tortuosum L.

 
Apiaceae 624 344 Παρατηρήσεις
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum

Sison amomum L.

 
Apiaceae 276 166 Παρατηρήσεις
Sison amomum
Sison amomum
Sison amomum
Sison amomum

Sison segetum L.

 
Apiaceae 41 26 Παρατηρήσεις
Sison segetum
Sison segetum
Sison segetum
Sison segetum

Smyrnium olusatrum L.

Αγριοσέλινο
Apiaceae 4.601 3.301 Παρατηρήσεις
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum

Tordylium apulum L.

Καυκαλήθρα
Apiaceae 1.315 902 Παρατηρήσεις
Tordylium apulum
Tordylium apulum
Tordylium apulum
Tordylium apulum

Tordylium maximum L.

 
Apiaceae 836 447 Παρατηρήσεις
Tordylium maximum
Tordylium maximum
Tordylium maximum
Tordylium maximum

Torilis africana (Thunb.) Spreng.

 
Apiaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Torilis africana
Torilis africana
Torilis africana
Torilis africana

Torilis arvensis (Huds.) Link

 
Apiaceae 4.360 2.908 Παρατηρήσεις
Torilis arvensis
Torilis arvensis
Torilis arvensis
Torilis arvensis

Torilis japonica (Houtt.) DC.

 
Apiaceae 1.296 778 Παρατηρήσεις
Torilis japonica
Torilis japonica
Torilis japonica
Torilis japonica

Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.

 
Apiaceae 87 40 Παρατηρήσεις
Torilis leptophylla
Torilis leptophylla
Torilis leptophylla
Torilis leptophylla

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

 
Apiaceae 721 439 Παρατηρήσεις
Torilis nodosa
Torilis nodosa
Torilis nodosa
Torilis nodosa

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

 
Apiaceae 116 52 Παρατηρήσεις
Turgenia latifolia
Turgenia latifolia
Turgenia latifolia
Turgenia latifolia
Loading...