Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2.903 2.415 Παρατηρήσεις
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados

Arenaria serpyllifolia L.

 
Caryophyllaceae 868 592 Παρατηρήσεις
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia

Atocion armeria (L.) Raf.

 
Caryophyllaceae 1.103 859 Παρατηρήσεις
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria

Bufonia tenuifolia L.

 
Caryophyllaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Bufonia tenuifolia
Bufonia tenuifolia

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 3.757 3.015 Παρατηρήσεις
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium diffusum Pers.

 
Caryophyllaceae 108 72 Παρατηρήσεις
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 2.343 1.736 Παρατηρήσεις
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 2.515 1.861 Παρατηρήσεις
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium pumilum Curtis

 
Caryophyllaceae 259 146 Παρατηρήσεις
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum

Cerastium ramosissimum Boiss.

 
Caryophyllaceae 10 6 Παρατηρήσεις
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum

Cerastium semidecandrum L.

 
Caryophyllaceae 338 223 Παρατηρήσεις
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum

Cerastium siculum Guss.

 
Caryophyllaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Cerastium siculum
Cerastium siculum
Cerastium siculum

Dianthus armeria L.

 
Caryophyllaceae 1.727 1.357 Παρατηρήσεις
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria

Gypsophila muralis L.

 
Caryophyllaceae 391 310 Παρατηρήσεις
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis

Herniaria cinerea DC.

 
Caryophyllaceae 11 6 Παρατηρήσεις
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea

Herniaria glabra L.

 
Caryophyllaceae 458 347 Παρατηρήσεις
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra

Herniaria hirsuta L.

 
Caryophyllaceae 219 138 Παρατηρήσεις
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta

Holosteum umbellatum L.

 
Caryophyllaceae 95 57 Παρατηρήσεις
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum

Lychnis flos-cuculi L.

 
Caryophyllaceae 4.513 3.738 Παρατηρήσεις
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi

Myosoton aquaticum (L.) Moench

 
Caryophyllaceae 1.067 702 Παρατηρήσεις
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum

Paronychia echinulata Chater

 
Caryophyllaceae 16 12 Παρατηρήσεις
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

 
Caryophyllaceae 1.273 947 Παρατηρήσεις
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

 
Caryophyllaceae 757 541 Παρατηρήσεις
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum

Sagina apetala Ard.

 
Caryophyllaceae 220 152 Παρατηρήσεις
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala

Sagina procumbens L.

 
Caryophyllaceae 759 598 Παρατηρήσεις
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens

Saponaria officinalis L.

 
Caryophyllaceae 11.788 9.281 Παρατηρήσεις
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis

Scleranthus annuus L.

 
Caryophyllaceae 199 156 Παρατηρήσεις
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus

Silene conica L.

 
Caryophyllaceae 394 253 Παρατηρήσεις
Silene conica
Silene conica
Silene conica
Silene conica

Silene conoidea L.

 
Caryophyllaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea

Silene cretica L.

 
Caryophyllaceae 36 26 Παρατηρήσεις
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica

Silene dichotoma Ehrh.

 
Caryophyllaceae 215 156 Παρατηρήσεις
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma

Silene dioica (L.) Clairv.

 
Caryophyllaceae 13.539 11.119 Παρατηρήσεις
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 1.174 775 Παρατηρήσεις
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica

Silene inaperta L.

 
Caryophyllaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta

Silene latifolia Poir.

 
Caryophyllaceae 15.610 11.639 Παρατηρήσεις
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene linicola

Silene muscipula L.

 
Caryophyllaceae 12 8 Παρατηρήσεις
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula

Silene mutabilis L.

 
Caryophyllaceae 26 10 Παρατηρήσεις
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis

Silene noctiflora L.

 
Caryophyllaceae 429 303 Παρατηρήσεις
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora

Silene nocturna L.

 
Caryophyllaceae 240 140 Παρατηρήσεις
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna

Silene portensis L.

 
Caryophyllaceae 106 58 Παρατηρήσεις
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Loading...