Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2.267 1.893 Παρατηρήσεις
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados

Arenaria serpyllifolia L.

 
Caryophyllaceae 701 482 Παρατηρήσεις
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia

Atocion armeria (L.) Raf.

 
Caryophyllaceae 840 630 Παρατηρήσεις
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 2.994 2.455 Παρατηρήσεις
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium diffusum Pers.

 
Caryophyllaceae 92 61 Παρατηρήσεις
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 1.706 1.270 Παρατηρήσεις
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 1.975 1.485 Παρατηρήσεις
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium pumilum Curtis

 
Caryophyllaceae 233 131 Παρατηρήσεις
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum

Cerastium ramosissimum Boiss.

 
Caryophyllaceae 10 6 Παρατηρήσεις
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum

Cerastium semidecandrum L.

 
Caryophyllaceae 296 203 Παρατηρήσεις
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum

Cerastium siculum Guss.

 
Caryophyllaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Cerastium siculum
Cerastium siculum
Cerastium siculum

Dianthus armeria L.

 
Caryophyllaceae 1.497 1.175 Παρατηρήσεις
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria

Gypsophila muralis L.

 
Caryophyllaceae 295 236 Παρατηρήσεις
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis

Herniaria cinerea DC.

 
Caryophyllaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea

Herniaria glabra L.

 
Caryophyllaceae 333 256 Παρατηρήσεις
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra

Herniaria hirsuta L.

 
Caryophyllaceae 180 117 Παρατηρήσεις
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta

Holosteum umbellatum L.

 
Caryophyllaceae 91 54 Παρατηρήσεις
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum

Lychnis flos-cuculi L.

 
Caryophyllaceae 3.586 2.957 Παρατηρήσεις
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi

Myosoton aquaticum (L.) Moench

 
Caryophyllaceae 768 505 Παρατηρήσεις
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum

Paronychia echinulata Chater

 
Caryophyllaceae 16 12 Παρατηρήσεις
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

 
Caryophyllaceae 950 705 Παρατηρήσεις
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

 
Caryophyllaceae 601 442 Παρατηρήσεις
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum

Sagina apetala Ard.

 
Caryophyllaceae 190 133 Παρατηρήσεις
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala

Sagina procumbens L.

 
Caryophyllaceae 577 450 Παρατηρήσεις
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens

Saponaria officinalis L.

 
Caryophyllaceae 9.264 7.284 Παρατηρήσεις
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis

Scleranthus annuus L.

 
Caryophyllaceae 157 122 Παρατηρήσεις
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus

Silene conica L.

 
Caryophyllaceae 362 228 Παρατηρήσεις
Silene conica
Silene conica
Silene conica
Silene conica

Silene conoidea L.

 
Caryophyllaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea

Silene cretica L.

 
Caryophyllaceae 24 16 Παρατηρήσεις
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica

Silene dichotoma Ehrh.

 
Caryophyllaceae 152 109 Παρατηρήσεις
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma

Silene dioica (L.) Clairv.

 
Caryophyllaceae 11.030 9.192 Παρατηρήσεις
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 990 654 Παρατηρήσεις
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica

Silene inaperta L.

 
Caryophyllaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta

Silene latifolia Poir.

 
Caryophyllaceae 12.601 9.480 Παρατηρήσεις
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia

Silene muscipula L.

 
Caryophyllaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula

Silene mutabilis L.

 
Caryophyllaceae 19 6 Παρατηρήσεις
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis

Silene noctiflora L.

 
Caryophyllaceae 258 177 Παρατηρήσεις
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora

Silene nocturna L.

 
Caryophyllaceae 216 122 Παρατηρήσεις
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna

Silene portensis L.

 
Caryophyllaceae 89 50 Παρατηρήσεις
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Loading...