Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla LC

 
Cyperaceae 438 306 Παρατηρήσεις
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus

Carex echinata Murray LC

 
Cyperaceae 172 113 Παρατηρήσεις
Carex echinata
Carex echinata
Carex echinata
Carex echinata

Carex flacca Schreb.

 
Cyperaceae 835 555 Παρατηρήσεις
Carex flacca
Carex flacca
Carex flacca
Carex flacca

Carex hirta L.

 
Cyperaceae 360 232 Παρατηρήσεις
Carex hirta
Carex hirta
Carex hirta
Carex hirta

Carex pendula Huds.

 
Cyperaceae 2.193 1.531 Παρατηρήσεις
Carex pendula
Carex pendula
Carex pendula
Carex pendula

Cyperus eragrostis Lam. LC

 
Cyperaceae 1.341 1.050 Παρατηρήσεις
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis

Cyperus esculentus L. LC

 
Cyperaceae 472 352 Παρατηρήσεις
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus

Cyperus longus L. LC

 
Cyperaceae 248 150 Παρατηρήσεις
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus

Cyperus rotundus L. LC

Κύπειρος ο στρογγυλός
Cyperaceae 410 296 Παρατηρήσεις
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják LC

 
Cyperaceae 667 392 Παρατηρήσεις
Scirpoides holoschoenus
Scirpoides holoschoenus
Scirpoides holoschoenus
Scirpoides holoschoenus