Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 481 337 Παρατηρήσεις
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

 
Lamiaceae 13.435 11.510 Παρατηρήσεις
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Ballota nigra L.

Αγριομελισσόχορτο
Lamiaceae 2.545 1.793 Παρατηρήσεις
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra

Clinopodium acinos (L.) Kuntze

 
Lamiaceae 281 162 Παρατηρήσεις
Clinopodium acinos
Clinopodium acinos
Clinopodium acinos
Clinopodium acinos

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze

 
Lamiaceae 2.664 1.760 Παρατηρήσεις
Clinopodium nepeta
Clinopodium nepeta
Clinopodium nepeta
Clinopodium nepeta

Clinopodium vulgare L.

 
Lamiaceae 4.677 3.460 Παρατηρήσεις
Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

 
Lamiaceae 470 279 Παρατηρήσεις
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia

Galeopsis bifida Boenn.

 
Lamiaceae 221 181 Παρατηρήσεις
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida

Galeopsis ladanum L.

 
Lamiaceae 441 286 Παρατηρήσεις
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum

Galeopsis pubescens Besser

 
Lamiaceae 131 94 Παρατηρήσεις
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens

Galeopsis pyrenaica Bartl.

 
Lamiaceae 69 30 Παρατηρήσεις
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica

Galeopsis segetum Neck. DD

 
Lamiaceae 398 240 Παρατηρήσεις
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum

Galeopsis speciosa Mill.

 
Lamiaceae 659 514 Παρατηρήσεις
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa

Galeopsis tetrahit L.

 
Lamiaceae 5.764 4.166 Παρατηρήσεις
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit

Glechoma hederacea L.

 
Lamiaceae 14.646 12.659 Παρατηρήσεις
Glechoma hederacea
Glechoma hederacea
Glechoma hederacea
Glechoma hederacea

Lamium album L.

 
Lamiaceae 4.404 3.546 Παρατηρήσεις
Lamium album
Lamium album
Lamium album
Lamium album

Lamium amplexicaule L.

 
Lamiaceae 2.700 2.233 Παρατηρήσεις
Lamium amplexicaule
Lamium amplexicaule
Lamium amplexicaule
Lamium amplexicaule

Lamium bifidum Cirillo

 
Lamiaceae 102 53 Παρατηρήσεις
Lamium bifidum
Lamium bifidum
Lamium bifidum
Lamium bifidum

Lamium hybridum Vill.

 
Lamiaceae 2.334 2.006 Παρατηρήσεις
Lamium hybridum
Lamium hybridum
Lamium hybridum
Lamium hybridum

Lamium maculatum (L.) L.

 
Lamiaceae 5.416 4.205 Παρατηρήσεις
Lamium maculatum
Lamium maculatum
Lamium maculatum
Lamium maculatum

Lamium purpureum L.

 
Lamiaceae 10.860 9.386 Παρατηρήσεις
Lamium purpureum
Lamium purpureum
Lamium purpureum
Lamium purpureum

Leonurus cardiaca L.

 
Lamiaceae 1.811 1.505 Παρατηρήσεις
Leonurus cardiaca
Leonurus cardiaca
Leonurus cardiaca
Leonurus cardiaca

Lycopus europaeus L. LC

 
Lamiaceae 3.114 2.331 Παρατηρήσεις
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus

Marrubium vulgare L.

 
Lamiaceae 2.630 2.134 Παρατηρήσεις
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare

Melissa officinalis L.

Μελισσόχορτο
Lamiaceae 7.700 6.892 Παρατηρήσεις
Melissa officinalis
Melissa officinalis
Melissa officinalis
Melissa officinalis

Mentha aquatica L. LC

 
Lamiaceae 4.320 3.434 Παρατηρήσεις
Mentha aquatica
Mentha aquatica
Mentha aquatica
Mentha aquatica

Mentha arvensis L. LC

 
Lamiaceae 1.551 1.216 Παρατηρήσεις
Mentha arvensis
Mentha arvensis
Mentha arvensis
Mentha arvensis

Mentha longifolia (L.) L. LC

 
Lamiaceae 736 578 Παρατηρήσεις
Mentha longifolia
Mentha longifolia
Mentha longifolia
Mentha longifolia

Mentha pulegium L. LC

Μέντα Φλισκούνι
Lamiaceae 1.590 1.223 Παρατηρήσεις
Mentha pulegium
Mentha pulegium
Mentha pulegium
Mentha pulegium

Mentha spicata L. LC

Δυόσμος
Lamiaceae 5.365 4.629 Παρατηρήσεις
Mentha spicata
Mentha spicata
Mentha spicata
Mentha spicata

Mentha suaveolens Ehrh. LC

Μεντα
Lamiaceae 7.562 6.373 Παρατηρήσεις
Mentha suaveolens
Mentha suaveolens
Mentha suaveolens
Mentha suaveolens

Nepeta cataria L.

 
Lamiaceae 2.034 1.670 Παρατηρήσεις
Nepeta cataria
Nepeta cataria
Nepeta cataria
Nepeta cataria

Origanum vulgare L.

Ρίγανη
Lamiaceae 12.686 10.321 Παρατηρήσεις
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare

Prunella laciniata (L.) L.

 
Lamiaceae 1.036 727 Παρατηρήσεις
Prunella laciniata
Prunella laciniata
Prunella laciniata
Prunella laciniata

Prunella vulgaris L. LC

 
Lamiaceae 11.935 9.847 Παρατηρήσεις
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris

Salvia pratensis L.

 
Lamiaceae 9.699 7.643 Παρατηρήσεις
Salvia pratensis
Salvia pratensis
Salvia pratensis
Salvia pratensis

Salvia verbenaca L.

 
Lamiaceae 3.374 2.298 Παρατηρήσεις
Salvia verbenaca
Salvia verbenaca
Salvia verbenaca
Salvia verbenaca

Salvia verticillata L.

 
Lamiaceae 819 603 Παρατηρήσεις
Salvia verticillata
Salvia verticillata
Salvia verticillata
Salvia verticillata

Salvia viridis L.

 
Lamiaceae 431 327 Παρατηρήσεις
Salvia viridis
Salvia viridis
Salvia viridis
Salvia viridis

Satureja hortensis L.

 
Lamiaceae 535 448 Παρατηρήσεις
Satureja hortensis
Satureja hortensis
Satureja hortensis
Satureja hortensis

Sideritis montana L.

 
Lamiaceae 93 38 Παρατηρήσεις
Sideritis montana
Sideritis montana
Sideritis montana
Sideritis montana

Sideritis romana L.

 
Lamiaceae 301 179 Παρατηρήσεις
Sideritis romana
Sideritis romana
Sideritis romana
Sideritis romana

Stachys annua (L.) L.

 
Lamiaceae 290 198 Παρατηρήσεις
Stachys annua
Stachys annua
Stachys annua
Stachys annua

Stachys arvensis (L.) L.

 
Lamiaceae 284 192 Παρατηρήσεις
Stachys arvensis
Stachys arvensis
Stachys arvensis
Stachys arvensis

Stachys germanica L.

 
Lamiaceae 689 498 Παρατηρήσεις
Stachys germanica
Stachys germanica
Stachys germanica
Stachys germanica

Stachys ocymastrum (L.) Briq.

 
Lamiaceae 280 192 Παρατηρήσεις
Stachys ocymastrum
Stachys ocymastrum
Stachys ocymastrum
Stachys ocymastrum

Stachys palustris L. LC

 
Lamiaceae 2.827 2.194 Παρατηρήσεις
Stachys palustris
Stachys palustris
Stachys palustris
Stachys palustris

Stachys recta L.

 
Lamiaceae 1.808 1.200 Παρατηρήσεις
Stachys recta
Stachys recta
Stachys recta
Stachys recta
Loading...