Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1.802 1.399 Παρατηρήσεις
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae 793 524 Παρατηρήσεις
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

 
Malvaceae 1.998 1.441 Παρατηρήσεις
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae 630 481 Παρατηρήσεις
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae 13 6 Παρατηρήσεις
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
Malvaceae 7.754 6.107 Παρατηρήσεις
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
Malvaceae 79 44 Παρατηρήσεις
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
Malvaceae 3.127 2.227 Παρατηρήσεις
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
Malvaceae 321 199 Παρατηρήσεις
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

 
Malvaceae 2.473 1.933 Παρατηρήσεις
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
Malvaceae 76 49 Παρατηρήσεις
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
Malvaceae 1.119 916 Παρατηρήσεις
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
Malvaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

Μάλβα η άγρια
Malvaceae 18.855 15.602 Παρατηρήσεις
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
Malvaceae 168 105 Παρατηρήσεις
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
Malvaceae 1.308 1.072 Παρατηρήσεις
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae 79 47 Παρατηρήσεις
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae 59 46 Παρατηρήσεις
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana