Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2.352 1.841 Παρατηρήσεις
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae 1.078 712 Παρατηρήσεις
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

 
Malvaceae 2.574 1.862 Παρατηρήσεις
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae 789 605 Παρατηρήσεις
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae 26 19 Παρατηρήσεις
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
Malvaceae 9.564 7.525 Παρατηρήσεις
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
Malvaceae 102 54 Παρατηρήσεις
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
Malvaceae 3.925 2.785 Παρατηρήσεις
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
Malvaceae 521 335 Παρατηρήσεις
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

 
Malvaceae 3.564 2.732 Παρατηρήσεις
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
Malvaceae 104 68 Παρατηρήσεις
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
Malvaceae 1.579 1.305 Παρατηρήσεις
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
Malvaceae 18 15 Παρατηρήσεις
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

Μάλβα η άγρια
Malvaceae 22.675 18.523 Παρατηρήσεις
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
Malvaceae 204 133 Παρατηρήσεις
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
Malvaceae 1.849 1.511 Παρατηρήσεις
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae 115 74 Παρατηρήσεις
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae 99 75 Παρατηρήσεις
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana