Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 13 5 Παρατηρήσεις
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 56 32 Παρατηρήσεις
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 847 633 Παρατηρήσεις
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 101 67 Παρατηρήσεις
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 127 85 Παρατηρήσεις
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 68 28 Παρατηρήσεις
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 46 28 Παρατηρήσεις
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 1.458 1.121 Παρατηρήσεις
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 13 7 Παρατηρήσεις
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 132 87 Παρατηρήσεις
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 346 225 Παρατηρήσεις
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 15 12 Παρατηρήσεις
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 377 272 Παρατηρήσεις
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 29 11 Παρατηρήσεις
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 20 13 Παρατηρήσεις
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 111 71 Παρατηρήσεις
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae 95 61 Παρατηρήσεις
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus

Alopecurus myosuroides Huds.

 
Poaceae 443 284 Παρατηρήσεις
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus pratensis L.

 
Poaceae 2.394 1.824 Παρατηρήσεις
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Alopecurus rendlei Eig

 
Poaceae 30 15 Παρατηρήσεις
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev

 
Poaceae 950 692 Παρατηρήσεις
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae 324 238 Παρατηρήσεις
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 255 196 Παρατηρήσεις
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 2.071 1.502 Παρατηρήσεις
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 219 157 Παρατηρήσεις
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum

Anthoxanthum aristatum Boiss.

 
Poaceae 56 39 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1.878 1.368 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Anthoxanthum ovatum Lag.

 
Poaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum

Apera interrupta (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 30 14 Παρατηρήσεις
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 61 38 Παρατηρήσεις
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti

Arundo donax L. LC

Kalami
Poaceae 2.542 1.978 Παρατηρήσεις
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 1.059 786 Παρατηρήσεις
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena brevis Roth

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Avena brevis

Avena fatua L. LC

Αγριοβρώμη
Poaceae 2.266 1.858 Παρατηρήσεις
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

Βρώμη
Poaceae 3.480 3.198 Παρατηρήσεις
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Avena sterilis L. LC

 
Poaceae 232 173 Παρατηρήσεις
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis

Avena strigosa Schreb. DD

 
Poaceae 24 21 Παρατηρήσεις
Avena strigosa
Avena strigosa
Avena strigosa
Avena strigosa

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.

 
Poaceae 84 53 Παρατηρήσεις
Avenula pubescens
Avenula pubescens
Avenula pubescens
Avenula pubescens

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 411 237 Παρατηρήσεις
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

 
Poaceae 474 307 Παρατηρήσεις
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 123 62 Παρατηρήσεις
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 314 202 Παρατηρήσεις
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. LC

 
Poaceae 403 279 Παρατηρήσεις
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

 
Poaceae 1.181 784 Παρατηρήσεις
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Briza maxima L.

Βρίζα
Poaceae 1.695 1.416 Παρατηρήσεις
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza media L.

 
Poaceae 845 673 Παρατηρήσεις
Briza media
Briza media
Briza media
Briza media
Loading...