Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 36 22 Παρατηρήσεις
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 544 421 Παρατηρήσεις
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 79 52 Παρατηρήσεις
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 96 58 Παρατηρήσεις
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 60 23 Παρατηρήσεις
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 Παρατηρήσεις
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 769 605 Παρατηρήσεις
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 70 50 Παρατηρήσεις
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 Παρατηρήσεις
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 257 182 Παρατηρήσεις
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 29 11 Παρατηρήσεις
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 19 12 Παρατηρήσεις
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 Παρατηρήσεις
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae 59 31 Παρατηρήσεις
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus

Alopecurus myosuroides Huds.

 
Poaceae 291 180 Παρατηρήσεις
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus pratensis L.

 
Poaceae 1.278 977 Παρατηρήσεις
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Alopecurus rendlei Eig

 
Poaceae 18 8 Παρατηρήσεις
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev

 
Poaceae 577 419 Παρατηρήσεις
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae 177 136 Παρατηρήσεις
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 180 138 Παρατηρήσεις
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 1.088 787 Παρατηρήσεις
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 109 86 Παρατηρήσεις
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum

Anthoxanthum aristatum Boiss.

 
Poaceae 42 26 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1.032 779 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Anthoxanthum ovatum Lag.

 
Poaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum

Apera interrupta (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 23 11 Παρατηρήσεις
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 35 22 Παρατηρήσεις
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti

Arundo donax L. LC

Kalami
Poaceae 1.815 1.406 Παρατηρήσεις
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 727 555 Παρατηρήσεις
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena brevis Roth

 
Poaceae 1 1 Observation
Avena brevis

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1.389 1.148 Παρατηρήσεις
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

Βρώμη
Poaceae 871 730 Παρατηρήσεις
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Avena sterilis L. LC

 
Poaceae 159 119 Παρατηρήσεις
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis

Avena strigosa Schreb. DD

 
Poaceae 22 20 Παρατηρήσεις
Avena strigosa
Avena strigosa
Avena strigosa
Avena strigosa

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.

 
Poaceae 60 36 Παρατηρήσεις
Avenula pubescens
Avenula pubescens
Avenula pubescens
Avenula pubescens

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 300 151 Παρατηρήσεις
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

 
Poaceae 298 183 Παρατηρήσεις
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 82 40 Παρατηρήσεις
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 188 119 Παρατηρήσεις
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. LC

 
Poaceae 251 168 Παρατηρήσεις
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

 
Poaceae 656 400 Παρατηρήσεις
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Briza maxima L.

 
Poaceae 1.148 976 Παρατηρήσεις
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza media L.

 
Poaceae 513 410 Παρατηρήσεις
Briza media
Briza media
Briza media
Briza media

Briza minor L.

 
Poaceae 215 176 Παρατηρήσεις
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Loading...