Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Androsace elongata L.

 
Primulaceae 39 22 Παρατηρήσεις
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Androsace maxima L.

 
Primulaceae 113 76 Παρατηρήσεις
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace septentrionalis L.

 
Primulaceae 88 63 Παρατηρήσεις
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 5.205 4.157 Παρατηρήσεις
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis

Lysimachia linum-stellatum L.

 
Primulaceae 83 43 Παρατηρήσεις
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum

Lysimachia vulgaris L. LC

 
Primulaceae 4.580 3.556 Παρατηρήσεις
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris

Primula veris L.

 
Primulaceae 7.383 6.277 Παρατηρήσεις
Primula veris
Primula veris
Primula veris
Primula veris