Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Aethusa cynapium L.

Αίθουσα η κυνάπιος
Apiaceae 1.122 755 Παρατηρήσεις
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium