Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Aethusa cynapium L.

 
Apiaceae 818 525 Παρατηρήσεις
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium