Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 481 337 Παρατηρήσεις
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

 
Lamiaceae 13.485 11.563 Παρατηρήσεις
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans