Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev

 
Poaceae 577 419 Παρατηρήσεις
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae 177 136 Παρατηρήσεις
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 180 138 Παρατηρήσεις
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 1.088 787 Παρατηρήσεις
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 109 86 Παρατηρήσεις
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum