Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της ΕυρώπηςΕξερεύνηση

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev

 
977 719 Παρατηρήσεις
Poaceae
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
346 254 Παρατηρήσεις
Poaceae
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
278 218 Παρατηρήσεις
Poaceae
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
2.128 1.546 Παρατηρήσεις
Poaceae
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
233 167 Παρατηρήσεις
Poaceae
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum