Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev

 
Poaceae 904 657 Παρατηρήσεις
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae 308 229 Παρατηρήσεις
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 250 191 Παρατηρήσεις
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 1.919 1.381 Παρατηρήσεις
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 198 143 Παρατηρήσεις
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum