Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

 
Araceae 1.741 1.356 Παρατηρήσεις
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare