Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Arum italicum Mill.

Δρακοντιά
Araceae 9.652 8.848 Παρατηρήσεις
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum

Arum maculatum L.

 
Araceae 4.050 3.487 Παρατηρήσεις
Arum maculatum
Arum maculatum
Arum maculatum
Arum maculatum