Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Asperugo procumbens L.

 
Boraginaceae 260 173 Παρατηρήσεις
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens