Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Beta vulgaris L.

Παντζάρι
Amaranthaceae 7.752 6.400 Παρατηρήσεις
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris