Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Beta vulgaris L.

Παντζάρι
Amaranthaceae 6.442 5.406 Παρατηρήσεις
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris