Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.

 
Amaranthaceae 639 397 Παρατηρήσεις
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus

Blitum capitatum L.

Ψευδόβλητο το κεφαλωτό
Amaranthaceae 76 53 Παρατηρήσεις
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum

Blitum virgatum L.

 
Amaranthaceae 62 39 Παρατηρήσεις
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum