Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1.365 1.029 Παρατηρήσεις
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae 309 179 Παρατηρήσεις
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor