Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Chenopodiastrum murale
Chenopodiastrum murale
Chenopodiastrum murale
Chenopodiastrum murale