Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της ΕυρώπηςΕξερεύνηση

Chenopodium album L.

Χηνοποδιο τολευκό η Λουβαδιά η κοινή
14.401 11.216 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
1.231 956 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

 
10 4 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

 
733 531 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria