Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Cyperus eragrostis Lam. LC

 
Cyperaceae 1.281 1.010 Παρατηρήσεις
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis

Cyperus esculentus L. LC

 
Cyperaceae 453 337 Παρατηρήσεις
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus

Cyperus longus L. LC

 
Cyperaceae 237 144 Παρατηρήσεις
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus

Cyperus rotundus L. LC

Κύπειρος ο στρογγυλός
Cyperaceae 382 277 Παρατηρήσεις
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus