Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

 
Lamiaceae 476 282 Παρατηρήσεις
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia

Galeopsis bifida Boenn.

 
Lamiaceae 227 184 Παρατηρήσεις
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida

Galeopsis ladanum L.

 
Lamiaceae 444 289 Παρατηρήσεις
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum

Galeopsis pubescens Besser

 
Lamiaceae 135 97 Παρατηρήσεις
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens

Galeopsis pyrenaica Bartl.

 
Lamiaceae 72 31 Παρατηρήσεις
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica

Galeopsis segetum Neck. DD

 
Lamiaceae 406 245 Παρατηρήσεις
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum

Galeopsis speciosa Mill.

 
Lamiaceae 655 513 Παρατηρήσεις
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa

Galeopsis tetrahit L.

 
Lamiaceae 5.845 4.236 Παρατηρήσεις
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit