Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Heliotropium europaeum L.

Αγριοσουσαμιά
Boraginaceae 3.675 2.646 Παρατηρήσεις
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum