Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Lycopus europaeus L. LC

 
Lamiaceae 3.209 2.412 Παρατηρήσεις
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus