Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 5.246 4.194 Παρατηρήσεις
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis

Lysimachia linum-stellatum L.

 
Primulaceae 90 46 Παρατηρήσεις
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum

Lysimachia vulgaris L. LC

 
Primulaceae 4.604 3.579 Παρατηρήσεις
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris