Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae 25 18 Παρατηρήσεις
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida