Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae 108 83 Παρατηρήσεις
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana