Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae 54 42 Παρατηρήσεις
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana