Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Picris hieracioides Sibth. & Sm.

 
Asteraceae 487 325 Παρατηρήσεις
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides

Picris pauciflora Willd.

 
Asteraceae 1 1 Παρατήρηση
Picris pauciflora

Picris rhagadioloides (L.) Desf.

 
Asteraceae 5 2 Παρατηρήσεις
Picris rhagadioloides
Picris rhagadioloides
Picris rhagadioloides
Picris rhagadioloides