Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Prunella laciniata (L.) L.

 
Lamiaceae 1.040 738 Παρατηρήσεις
Prunella laciniata
Prunella laciniata
Prunella laciniata
Prunella laciniata

Prunella vulgaris L. LC

 
Lamiaceae 12.261 10.068 Παρατηρήσεις
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris