Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Seseli tortuosum L.

 
Apiaceae 417 211 Παρατηρήσεις
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum