Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Ambrosina bassii L. LC

 
Araceae 40 6 Παρατηρήσεις
Ambrosina bassii
Ambrosina bassii
Ambrosina bassii
Ambrosina bassii

Arisarum proboscideum (L.) Savi LC

 
Araceae 27 9 Παρατηρήσεις
Arisarum proboscideum
Arisarum proboscideum
Arisarum proboscideum
Arisarum proboscideum

Arisarum simorrhinum Durieu LC

 
Araceae 88 55 Παρατηρήσεις
Arisarum simorrhinum
Arisarum simorrhinum
Arisarum simorrhinum
Arisarum simorrhinum

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

 
Araceae 1.524 1.187 Παρατηρήσεις
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare
Arisarum vulgare

Arum cylindraceum Gasp.

 
Araceae 61 35 Παρατηρήσεις
Arum cylindraceum
Arum cylindraceum
Arum cylindraceum
Arum cylindraceum

Arum italicum Mill.

Δρακοντιά
Araceae 9.841 9.015 Παρατηρήσεις
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum

Arum italicum x Arum maculatum

 
Araceae 17 14 Παρατηρήσεις
Arum italicum x Arum maculatum
Arum italicum x Arum maculatum
Arum italicum x Arum maculatum
Arum italicum x Arum maculatum

Arum maculatum L.

 
Araceae 4.112 3.534 Παρατηρήσεις
Arum maculatum
Arum maculatum
Arum maculatum
Arum maculatum

Arum pictum L.f. LC

 
Araceae 182 128 Παρατηρήσεις
Arum pictum
Arum pictum
Arum pictum
Arum pictum

Biarum tenuifolium (L.) Schott

 
Araceae 14 10 Παρατηρήσεις
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium

Calla palustris L. LC

 
Araceae 679 551 Παρατηρήσεις
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris

Colocasia esculenta (L.) Schott. LC

 
Araceae 787 707 Παρατηρήσεις
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta

Dracunculus canariensis Kunth

 
Araceae 27 14 Παρατηρήσεις
Dracunculus canariensis
Dracunculus canariensis
Dracunculus canariensis
Dracunculus canariensis

Dracunculus vulgaris Schott LC

Δρακοντιά
Araceae 863 687 Παρατηρήσεις
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris

Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl. LC

 
Araceae 108 26 Παρατηρήσεις
Helicodiceros muscivorus
Helicodiceros muscivorus
Helicodiceros muscivorus
Helicodiceros muscivorus

Lemna aequinoctialis Welw. LC

 
Araceae 26 18 Παρατηρήσεις
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis

Lemna gibba L. LC

 
Araceae 54 33 Παρατηρήσεις
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba

Lemna minor L. LC

 
Araceae 448 364 Παρατηρήσεις
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor

Lemna minuta Kunth LC

 
Araceae 78 50 Παρατηρήσεις
Lemna minuta
Lemna minuta
Lemna minuta
Lemna minuta

Lemna trisulca L. LC

 
Araceae 88 58 Παρατηρήσεις
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca

Lemna turionifera Landolt LC

 
Araceae 9 9 Παρατηρήσεις
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera

Lemna valdiviana Phil.

 
Araceae 4 4 Παρατηρήσεις
Lemna valdiviana
Lemna valdiviana
Lemna valdiviana
Lemna valdiviana

Lysichiton americanus Hultén & H.St.John LC

 
Araceae 141 101 Παρατηρήσεις
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus
Lysichiton americanus

Monstera deliciosa Liebm.

Μονστέρα
Araceae 5.758 5.342 Παρατηρήσεις
Monstera deliciosa
Monstera deliciosa
Monstera deliciosa
Monstera deliciosa

Pistia stratiotes L. LC

 
Araceae 560 491 Παρατηρήσεις
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. LC

 
Araceae 85 37 Παρατηρήσεις
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. LC

 
Araceae 40 15 Παρατηρήσεις
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza
Wolffia arrhiza

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. LC

Kala
Araceae 5.193 4.634 Παρατηρήσεις
Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica